Ägare, Styrelse & Ledning

Ägare

Talluddens HVB är marknadsnamnet för Genodict AB som ägs av

Gert Norman.

Styrelsen i Genodict AB

Styrelseledamot                           Gert Norman

Suppleant                                     Karin Norman (tillika ekonomichef & VD)

   Ännu inte inlagd

Ledning

VD / Ekonomichef                       Karin Norman

Ännu inte inlagd

 

 

 

Föreståndare                              Michael Edholm (tillika leg. psykolog)