Ekonomi, Basfakta, Sjukfrånvaro & Personal i stort

Ekonomi

För att finna ekonomisk information om Talluddens HVB som är ett marknadsnamn för Genodict AB, går ni in på allabolag.se Där hittar ni information om bokslut, nyckeltal såsom omsättning, årets resultat och vinstmarginal. På allabolag.se går det även att återfinna organisationsnummer, bolagsform samt VD/Styrelse och firmans säte.

 

Basfakta om Talluddens HVB

Företaget har i dagsläget tillstånd för 7 placerade, fördelat på två verksamhetsplatser, med 6 boende i huvudfastigheten och en plats för utredning/enskilt boende.

Målgruppen är pojkar 13-16 år med normbrytande- och utagerande beteende. Med normbrytande beteende menas saker ungdomen gör som bryter mot sättet som vi väntas bete oss på utifrån till exempel lagar och kultur.

Språk som vi talar är i dagsläget Svenska, Engelska, Bulgariska, Tyska, Ryska.

Sjukfrånvaro

Då företaget är nystartat har vi ingen sjukfrånvaro att redovisa.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Personalen i stort

I dagsläget består personalen av en VD som har gedigen bakgrund bl.a. som stadsdelschef i Stockholm, hon är i grunden civilekonom. Vår Verksamhetschef har en omfattande universitetsutbildning inom ledarskap, utvecklingspsykologi organisationskunskap familjepsykologi och kommer även snart titulera sig socionom. Föreståndaren är psykolog med många vidareutbildningar, han har alltid arbetat med barn- och ungdomar och har stora kunskaper inom NPF och behandling. Våra behandlingsassistenter, i dagsläget 8 till antalet, har de flesta gått KY-utbildning till behandlingsassistent eller motsvarande. De flesta har dessutom tidigare arbetat inom Statens Institutionsstyrelse. Många är dessutom utbildade undersköterskor.

Personalen kommer presenteras närmare under respektive rubrik.